Szymon 02

Szymon 02

Aktualizacja

OPIS
Pani
Mama Szymka

HISTORIA SZYMKA

pierwszy akapit

Drugi akapit

Przekaż darowiznę

Szymka można wesprzeć, przesyłając środki pieniężne na konto naszego Funduszu Pomocowego: 80 1240 4650 1111 0010 7184 5718 – z dopiskiem: Szymon 02

Przekaż 1,5% podatku

Pomóż Szymkowi przekazując mu Twój 1,5% podatku. Aby to zrobić, wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nasz numer
KRS: 0000420987 - cel szczegółowy: Szymon 02