„Aktywizując dzieci i młodzież do działania, pomagamy osobom najbardziej potrzebującym wsparcia.”

Centrum Wolontariatu naszej Fundacji jest projektem mającym na celu budowę, wsparcie i promocję Wolontariatu. Organizujemy zbiórki charytatywne, wydarzenia społeczne – koncerty, turnieje, wydarzenia kulturowe i społeczne. W ramach tego projektu prowadzimy grupę Wolontariuszy z indywidualnymi umowami wolontariackimi – Centralę Centrum Wolontariatu oraz Akademię, czyli program mający na celu wsparcie lokalnych wolontariatów. Do każdego z Wolontariuszy podchodzimy indywidualnie i tworzymy umowę, tak aby odpowiadała obydwóm stronom. Prowadzimy wolontariat stały. Przyjmując nowego Wolontariusza zapewniamy krótkie przeszkolenie z tego jak działa nasza Fundacja. Nasi Wolontariusze – pracują  działając z naszymi mediami społecznościowymi, biorą udział w akcjach charytatywnych. Mają możliwość zorganizowania własnych, autorskich akcji społecznych i charytatywnych oraz wzięcia udziału w licznych szkoleniach, warsztatach i wyjazdach. Mają również możliwość pomocy przy aktualnych kampaniach pomocowych.

Jeśli jesteś zainteresowany działaniem z nami napisz do nas: wygrajmysiebie.wolontariat@gmail.com

Jeśli chcesz zostać naszym Wolontariuszem, prócz powyższego regulaminu, powinnaś/powinieneś poznać też naszą Politykę prywatności, znajdziesz ją poniżej – przeczytaj ją i, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, przekaż ją do przeczytania także swoim Rodzicom/Opiekunom prawnym.