Z ogromną radością Chcielibyśmy Was poinformować, że otwieramy naszą siedzibę. Zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii jest dla nas bardzo ważne.  Mamy na myśli zarówno bezpieczeństwo nasze jak i wolontariuszy, partnerów, darczyńców i osoby, które często nas odwiedzają. Dlatego od rana przygotowujemy się na wasze przyjście. Czekamy na Was pełni energii… i z zapasem środków do dezynfekcji!

Funkcjonowanie Siedziby Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” w okresie od 3.06.2020 r. w związku z sytuacją zagrożenia Covid-19, zgodnie z wytycznymi GIS i MZ:

– od 3 czerwca br. umożliwiamy wizyty w siedzibie Fundacji przy ul Kurczaba 3 w Krakowie,

– w jednym czasie w biurze Fundacji może przebywać maksymalnie 6 osób,

– przy wejściu do siedziby należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji,

– zalecane jest przebywanie w maseczkach,

– zachowanie bezpiecznej odległości, minimum 2 metrów,

– wszystkie wizyty i spotkania powinny być wcześniej uzgadniane i umawiane telefonicznie, by nie doprowadzić do niepotrzebnej kumulacji osób,

– prosimy by przychodzić do siedziby Fundacji  w najważniejszych, niecierpiących zwłoki sprawach przede wszystkim związanych z podopiecznymi, rozliczaniem akcji i zbiórek,

– zarząd i pracownicy Fundacji dopełnią wszelkich starań by biuro było jak najczęściej sprzątane, a powierzchnie wspólne dezynfekowane,

– w razie podejrzenia przebywania w biurze osoby zarażonej, biuro natychmiast zostanie na nowo zamknięte,

– w siedzibie mogą przebywać wolontariusze, którzy ukończyli 16 r.ż. za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych,

– otwieranie puszek kwestarskich i liczenie pieniędzy musi odbywać się w rękawiczkach i przy zachowaniu najwyższych norm sanitarnych,

– w łazience wywieszony jest plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk,

– pracownicy, wolontariusze z jakimikolwiek oznakami choroby (kaszel, gorączka) nie mogą przebywać w biurze,

– pomieszczenia obowiązkowo po każdym dyżurze powinny być wietrzone,

– w miarę możliwości należy dopilnować by nie pożyczać sobie długopisów, ołówków,  czy innych przyborów,

– W biurze Zarządu w jednym czasie może przebywać maksymalnie 2 osoby ze względu na wielkość pomieszczenia.