ZARZĄD FUNDACJI

Tomasz Guzik
Prezes Zarządu
Magdalena Górska
Członek Zarządu
Aleksandra Żelazowska
Członek Zarządu

RADA FUNDACJI 

Anna Fijałkowska – Członek Rady Fundacji

Justyna Skowronek – Członek Rady Fundacji

Jan Konieczny – Przewodniczący Rady Fundacji