Kamil 03

Aktualizacja

OPIS
Pani
Mama Kamila

HISTORIA KAMILA

pierwszy akapit

Drugi akapit

Przekaż darowiznę

Kamila można wesprzeć, przesyłając środki pieniężne na konto naszego Funduszu Pomocowego: 80 1240 4650 1111 0010 7184 5718 – z dopiskiem: Kamil 03

Przekaż 1% podatku

Pomóż Kamilowi przekazując mu Twój 1% podatku. Aby to zrobić, wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nasz numer
KRS: 0000420987 - cel szczegółowy: Kamil 03