Eliza 21

Aktualizacja

OPIS
Pani
Mama Mai

HISTORIA ELIZY

pierwszy akapit

Drugi akapit

Przekaż darowiznę

Elizę można wesprzeć, przesyłając środki pieniężne na konto naszego Funduszu Pomocowego: 80 1240 4650 1111 0010 7184 5718 – z dopiskiem: Eliza 21

Przekaż 1% podatku

Pomóż Elizie przekazując mu Twój 1% podatku. Aby to zrobić, wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nasz numer
KRS: 0000420987 - cel szczegółowy: Eliza 21