7

Kopia AKT - tło WWW

We wrześniu zakończyliśmy Projekt „Artystyczna Kuźnia Talentów”, którego byliśmy Organizatorem i Mecenasem w części dotyczącej organizacji kolonii letniej w Zakopanem oraz Partnerem i Mecenasem w części finałowej. Dziękujemy gorąco Kierownik Artystycznej Projektu – Pani Barbarze Leśniak, która była pomysłodawczynią Projektu, a także wszystkim osobom, które wspierały Projekt jako Kadra wychowawcza i instruktorska. Projekt został zamknięty spektaklem finałowym zorganizowanym przez Kierownika Artystycznego AKT-u, który odbył się 23 września 2019 r., a który wsparliśmy finansowo oraz rękoma naszych młodych Wolontariuszy.

Informujemy, iż podczas kwesty charytatywnej prowadzonej przez naszych Wolontariuszy podczas spektaklu finałowego została zebrana kwota 524,25 zł, która została w całości przekazana na rzecz osób najbardziej potrzebujących wspieranych przez Fundusz Pomocowy.

Poniżej publikujemy oświadczenie ws. zamknięcia Projektu „Artystyczna Kuźnia Talentów”.

***

Oświadczenie Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” w sprawie zamknięcia Projektu „Artystyczna Kuźnia Talentów”

Zarząd Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” podjął decyzję o zakończeniu współpracy w ramach Projektu „Artystyczna Kuźnia Talentów”. Zgodnie z umową zawartą z Panią Barbarą Leśniak – pomysłodawcą i Kierownikiem Artystycznym „AKT-u” – Fundacja miała za zadanie zorganizować wyjazd wakacyjny uczestników Projektu „Artystyczna Kuźnia Talentów”, co miało miejsce w wakacje 2019 r. w Zakopanem, oraz wesprzeć w przygotowaniach finałowego spektaklu, który odbył się 23 września 2019 r. Informujemy, że ze wszystkich swych zobowiązań Fundacja się wywiązała. Fundacja oświadcza, że po ostatecznym zatwierdzonym przez Strony Projektu podliczeniu wydatków na „Artystyczną Kuźnię Talentów” Fundacja dołożyła w ramach wsparcia finansowego kwotę ponad 3 500,00 zł z puli Funduszu Pomocowego oraz pracę wolontariuszy w ramach wkładu własnego wniesionego do Projektu. Informujemy, iż Fundacja nie przewiduje kontynuacji Projektu i organizowania kolejnych jego edycji.

Oświadczamy także, że podczas trwania spektaklu finałowego 23 września 2019 r. okazało się, iż spektakl ten został zarejestrowany przez urządzenia nagrywające obraz i dźwięk, a otrzymany w ten sposób materiał wizualny i dźwiękowy został pod okiem Kierownika Artystycznego zmontowany jako film oraz dokumentacja fotograficzna, które można znaleźć na portalach społecznościowych. Sytuacja ta nie została ustalona z Fundacją, a działania owe odbyły się poza naszą zgodą i bez naszej świadomości czy aprobaty. Fundacja jako Administrator danych osobowych w ramach Projektu nie planowała i nie przeprowadzała rejestracji fotograficznej i filmowej spektaklu finałowego, ani też nie tworzyła żadnych materiałów foto czy video z tego wydarzenia, zgodnie z udzielonymi przez Uczestników i ich Rodziców zgodami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku, które pozwalały nam na takie działania na zasadach w nich zapisanych. Fundacji nie została też przed spektaklem przekazana informacja o planowanej rejestracji wydarzenia i działaniach mających na celu tworzenie z zarejestrowanych materiałów filmów czy fotografii oraz jakichkolwiek innych dzieł; Fundacji przed spektaklem nie przekazano żadnych informacji o osobach czy podmiotach, które te działania miały podejmować, ani nie przedstawiono dokumentów dotyczących pozyskania na takie działania zgód od Uczestników i ich Rodziców. Informacji tych Fundacja nie otrzymała także na swoją prośbę po spektaklu. Fundacja nie podpisywała żadnych umów dotyczących powierzenia danych osobowych z jakimikolwiek podmiotami, które prowadziły podczas spektaklu rejestrowanie obrazu i dźwięku oraz tworzyły z pozyskanych w ten sposób materiałów filmy i fotografie, a także nie przekazywała nikomu praw do rejestracji, upowszechniania czy jakichkolwiek innych działań związanych z danymi osobowymi Uczestników Projektu, szczególnie w zakresie wizerunku osób.Cieszymy się z zakończenia współpracy. Wreszc Jakiekolwiek więc zapytania czy roszczenia dotyczące powstałych materiałów prosimy kierować do Kierownika Artystycznego.

Chcemy całym sercem podziękować także młodym Uczestnikom „Artystycznej Kuźni Talentów”, którzy z wielką radością brali w nim udział, dając nam mnóstwo powodów do uśmiechu, wzruszenia i satysfakcji z wykonanej w ramach Projektu pracy. Dziękujemy także Rodzinom Uczestników, którzy co krok towarzyszyli swoim pociechom w tym przedsięwzięciu i wsparli Fundację dobrym słowem oraz podziękowaniem. Był to dla Fundacji przede wszystkim czas wielkiej życzliwości od Państwa, nauki i zachwytu talentami dzieci i młodzieży. Z radością informujemy, że pozostajemy jako Organizatorzy do dyspozycji w razie pytań i zapraszamy do uczestniczenia w życiu Fundacji na różnych płaszczyznach.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Fundacji „Wygrajmy Siebie”