ROK 2018

Sprawozdanie Finansowe – 2018 rok

Sprawozdanie Merytoryczne – 2018 rok

 

ROK 2017

Sprawozdanie Finansowe – 2017 rok

Sprawozdanie Merytoryczne – 2017 rok

 

ROK 2016

Sprawozdanie Finansowe – 2016 rok

Sprawozdanie Merytoryczne – 2016 rok

 

ROK 2015

Sprawozdanie Finansowe – 2015 rok

Sprawozdanie Merytoryczne – 2015 rok

 

ROK 2014

Sprawozdanie Finansowe Fundacji – rok 2014

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji – rok 2014

 

ROK 2013

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego – rok 2013

Sprawozdanie Finansowe RZIS – rok 2013

Sprawozdanie Finansowe BILANS – rok 2013

Sprawozdanie Finansowe – informacja dodatkowa za 2013 rok

CIT-8 za rok 2013

 

ROK 2012

Sprawozdanie Finansowe RZIS – rok 2012

Sprawozdanie Finansowe BILANS – rok 2012

Sprawozdanie Finansowe – informacja dodatkowa za 2012 rok

CIT-8 za rok 2012