Klaudia END post

UWAGA! Najlepsi Darczyńcy, Wolontariusze i Partnerzy na świecie! Dzięki Wam i Waszemu nieocenionemu wsparciu Klaudia wygrała swoją walkę, przeszła operację w Stanach Zjednoczonych i może IŚĆ na zdrowych nóżkach w swoją dalszą wielką przygodę! Pełni wzruszenia, radości i wdzięczności przesyłamy Wam za to najgorętsze podziękowania – gdyby nie Wy, to zwycięstwo by się nie udało!

Zobaczcie podsumowanie akcji dla Klaudii

Fundacja wspierała wielką akcję „Razem dla Klaudii” organizowaną przez „BĄDŹMY RAZEM” Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej. Dzięki Waszym wpłatom na konto naszego Funduszu Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących przekazaliśmy na rzecz Klaudii 96 357,50 zł; kwota ta wsparła opłacenie zagranicznej operacji oraz dalszej rehabilitacji. 

ZOBACZCIE, JAK PRZEBIEGAŁA DROGA KLAUDII DO ZWYCIĘSTWA