|Fundusz Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących|

PDF - plik    Word - plik

Regulamin Funduszu WONP

PDF - plik    Word - plik

Wniosek o wsparcie z Funduszu WONP

PDF - plik    Word - plik

Karta z danymi personalnymi

PDF - plik    Word - plik

Ankieta o sytuacji rodzinnej i społecznej kandydata na Podopiecznego

  

|Fundusz Wspierania Dzieci i Młodzieży|

 PDF - plik   Word - plik

Regulamin Funduszu WDiM